Chính sách

Chính sách bán hàng

1. Khách hàng bỏ vốn đầu tư:

TTC thiết kế, cung cấp miễn phí các giải pháp, phân tích hiệu quả để khách hàng lựa chọn nhiều phương án.

2. TTC đầu tư vốn: 

Khách hàng ký hợp đồng mua điện với TTC 15 năm, giá TTC bán thấp hơn EVN 100 - 150 đ/ kwh (tăng/ giảm theo quy định nhà nước), sau 15 năm TTC chuyển giao cho khách hàng khai thác sử dụng với giá trị 0 đ.