Dự án

Nhà để xe tại tỉnh Long An

Công trình Hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Nhà để xe thuộc tỉnh Long An

- Công suất: 20,28 kWp

- Thiết bị nhập khẩu từ Đức

- Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần Năng lượng TTC (TTC Energy)

Mọi nhu cầu tư vấn và lắp đặt:

+ Hotline: 0908.51.55.11

+ Phone: 0283.999.8833

+ Email: info@ttcenergy.vn


Dự án khác