Dự án

Nhà máy Đường Biên Hòa - Trị An

Công trình Hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Nhà máy Đường Biên Hòa - Trị An

- Công suất: 16,9 kWp

- Thiết bị nhập khẩu từ Đức

- Chủ đầu tư: Nhà máy Đường Biên Hòa - Trị An

- Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần Năng lượng TTC (TTC Energy)

Mọi nhu cầu tư vấn và lắp đặt:

+ Hotline: 0908.51.55.11

+ Phone: 0283.999.8833

+ Email: info@ttcenergy.vn


Dự án khác