Dự án

Văn phòng Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Công trình Hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

- Công suất: 82 kWp

- Thiết bị nhập khẩu từ Đức

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

- Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)

Mọi nhu cầu tư vấn và lắp đặt:

+ Hotline: 0908.51.55.11

+ Phone: 0283.999.8833

+ Email: info@ttcenergy.vn

Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Dự án khác