Dự án

Văn Phòng Công Ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang

Công trình Hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang

- Công suất: 33,54 kWp

- Thiết bị nhập khẩu từ Đức

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang

- Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)

Mọi nhu cầu tư vấn và lắp đặt:

+ Hotline: 0908.51.55.11

+ Phone: 0283.999.8833

+ Email: info@ttcenergy.vn

Công trình Hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang
Công trình Hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang
Công trình Hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang
Công trình Hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang

Dự án khác