Dự án

Văn phòng Việt Tiến

Công trình Hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Văn phòng Việt Tiến

- Công suất: 140 kWp

- Thiết bị nhập khẩu từ Đức.

- Chủ đầu tư: Văn phòng Việt Tiến

- Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)

Mọi nhu cầu tư vấn và lắp đặt:

+ Hotline: 0908.51.55.11

+ Phone: 0283.999.8833

+ Email: info@ttcenergy.vn

Văn phòng Việt Tiến
Văn phòng Việt Tiến
Văn phòng Việt Tiến
Văn phòng Việt Tiến
Văn phòng Việt Tiến
Văn phòng Việt Tiến
Văn phòng Việt Tiến

Dự án khác