Giải Pháp

Giải pháp năng lượng mặt trời độc lập dùng cho các vùng sâu, chưa có điện

Nguồn điện được tạo ra từ NLMT độc lập, không đấu nối với hệ thống điện lưới hiện có gọi là hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập.

Hệ thống bao gồm:

  • Tấm pin NLMT
  • Bộ điều khiển sạc
  • Bộ lưu điện ắc quy
  • Bộ chuyển đổi inverter độc lập

Nguyên lý hoạt động:

  • Các tấm pin NLMT (solar panel) hấp thụ bức xạ ánh sáng mặt trời tạo ra nguồn điện một chiều DC, sau đó nguồn điện được nạp vào bộ lưu điện ắc quy thông qua bộ điều khiển sạc.
  • Bộ inverter: chuyển đổi nguồn điện một chiều DC trong bộ lưu điện ắc quy thành nguồn điện xoay chiều AC cung cấp cho các phụ tải tiêu thụ độc lập. Sản lượng điện tiêu thụ phụ thuộc vào cường độ ánh sáng mặt trời.