Giải Pháp

Hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới

Nguồn điện được tạo ra từ hệ thống năng lượng mặt trời (NLMT) nối trực tiếp vào hệ thống điện lưới hiện có gọi là hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới.

Hệ thống bao gồm:

  • Tấm pin NLMT
  • Bộ chuyển đổi inverter hòa lưới
  • Đồng hồ điện

Nguyên lý hoạt động:

Tấm pin NLMT (solar panel) hấp thụ bức xạ ánh sáng mặt trời tạo ra nguồn điện một chiều DC, qua bộ chuyển đổi inverter hòa lưới (DC/AC inverter on grid) tạo ra nguồn điện xoay chiều AC cùng pha cùng tần số với điện lưới và cung cấp cho các phụ tải (loads) tiêu thụ của hệ thống điện.

Khi có ánh sáng mặt trời thì điện mặt trời ưu tiên sử dụng, khi điện mặt trời tạo ra nhiều hơn lượng cần thiết thì điện dư được đưa lên lưới, khi không có ánh sáng mặt trời sẽ sử dụng nguồn điện từ hệ thống điện lưới.