Tin ngành

Ra mắt Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam và Đối thoại chính sách

26/06/2017

Chiều 21/6 tại Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Bộ Công thương phối hợp tổ chức Hội nghị cấp cao nhân dịp lễ ra mắt Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG).

Bộ Công thương và các đối tác phát triển chủ trương hợp tác phát triển năng lượng tại Việt Nam trong bối cảnh của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu. Các bên sẽ nỗ lực làm cho viện trợ ODA phù hợp với các hệ thống và chính sách của quốc gia ở mức có thể. Việc này bao gồm cả những nỗ lực tạo điều kiện cho nhiều đầu tư hơn nữa trong năng lượng bền vững, để tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ năng lượng hiện đại và cải thiện hiệu quả việc sử dụng năng lượng cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Việt Nam là nước nằm trong nhóm dẫn đầu đòi hỏi nhu cầu cao về năng lượng. Việt Nam cũng đang đối mặt với thách thức to lớn liên quan đến yếu tố phát triển bền vững.

"Chính phủ, các Bộ, ngành và người dân Việt Nam cũng nhận thức rõ những yêu cầu to lớn phải đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước, đồng thời gắn với chất lượng tăng trưởng. Đây thực sự là thách thức to lớn cho Việt Nam," - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, sự ra đời của khuôn khổ này sẽ tạo ra cơ chế hợp tác mang tính sâu rộng, chặt chẽ hơn; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực; góp phần hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu về an ninh năng lượng; thực hiện các nỗ lực và cam kết về phát triển bền vững.

Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao đổi Biên bản ký kết hợp tác.

Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam nhấn mạnh: "Phát triển năng lượng bền vững là mục tiêu chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi cam kết mạnh mẽ sẽ cố gắng hết mức để giúp Việt Nam giải quyết thách thức này. Đạt được nền kinh tế xanh hơn thông qua năng lượng bền vững là rất tốt đối với Việt Nam và vì vậy tốt với tất cà chúng ta."

Tại Hội nghị, Đại sứ Bruno Angelet và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký kết Ý định thư cho việc hợp tác liên tục hướng tới một ngành năng lượng bền vững và hiệu quả.

Bên lề sự kiện này, Liên minh châu Âu cùng với Đức, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Ai-len, Italia, Lúc-xăm-bua, Slovakia, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Chính phủ Việt Nam đã ký tuyên bố chung về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng bền vững.

Tuyên bố chung này nhằm tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của EU trong việc hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững số 7 và 13: "Đảm bảo việc tiếp cận năng lượng với giá cả hợp lý, tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người" (mục tiêu số 7); và "Có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó" (mục tiêu số 13) đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững của LHQ ngày 25/9/2015, cũng như trong đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam đã được gửi cho Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu, và thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu có hiệu lực từ 4/11/2016.

Nguồn: Truyền hình Thông Tấn