Tuyển dụng

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

“Tâm – Tầm – Tài” là ba giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng giúp Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy) tuyển mộ, nuôi dưỡng nhân tài, các chuyên gia giỏi trong ngành nghề hoạt động của mình. TTC Energy luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng Chất – nâng Tầm cho CBNV, từ đó xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và công ty.