GigaMall

  • Công suất (kWp)::517.48
  • Sản lượng (kWh/năm)::680.933
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm)::464,81
  • Thời gian thi công (Năm)::08/01/2019

Giới Thiệu Dự án Điện Năng Lượng Mặt Trời GigaMall

  • Công ty thuê hệ thống: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG GIA LAND
  • Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)
  • Tiết kiệm: 19,7 tỷ VND/25 năm
  • Thời gian thi công: 08/01/2019
  • Diện tích mái lắp đặt (m2): 10800

Đăng ký nhận báo giá