Tập đoàn Mỹ Lan

  • Công suất:2.244 kWp
  • Sản lượng:2.65 triệu kWh
  • Giảm thải C02:2015 tấn/năm

GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẬP ĐOÀN Mỹ Lan

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Mỹ Lan
  • Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)
  • Công suất: 2.244 kWp
  • Sản lượng: 2.65 triệu kWh/năm
  • Giảm thải CO2: 2015 tấn/năm

Đăng ký nhận báo giá