Việt Long Hưng

  • Công suất (kWp):1.100
  • Sản lượng (kWh/năm)::1.522.186
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm)::1.006
  • Thời gian thi công (Năm):

Giới Thiệu Dự án Điện Năng Lượng Mặt Trời Việt Long Hưng

  • Chủ đầu tư: Việt Long Hưng
  • Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)
  • Tiết kiệm: 25 tỷ VNĐ/25 năm

Đăng ký nhận báo giá