Đầu tư hệ thống

 • Chi phí đầu tư hệ thống

   15tr - 18tr/kWp

 • Phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống:

  Miễn phí lên đến 2 năm

 • Giá sử dụng điện

  Tiết kiệm lên đến 25% chi phí điện hàng tháng

 • Lợi ích

  + Sở hữu ngay hệ thống

  + Tăng doanh thu từ sản lượng điện bán cho EVN