Dự án đã thực hiện trên 25 tỉnh thành trong nước và tại Lào, Campuchia, Myanmar