GIẢI PHÁP TTC ENERGY

Công suất 3.5kWp 

Giải pháp tiết kiệm điện, sở hữu nguồn năng lượng xanh tiên tiến dành cho hộ gia đình.

 • Hiệu suất tối đa
  > 450 kWp/tháng
 • Tiết kiệm chi phí
  > 30 triệu vnd/năm
 • Thời gian hoàn vốn
  > 3,3 năm
 • Lợi nhuận lên đến
  > 12 t