Công ty Giặt ủi Nơ Xanh

  • Công suất (kWp):252,72
  • Sản lượng (kWh/năm)::296.683
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm)::202
  • Thời gian thi công (Năm):28/11/2018

Giới Thiệu Dự án Điện Năng Lượng Mặt Trời Công ty Giặt ủi Nơ Xanh

  • Chủ đầu tư: Công ty Giặt ủi Nơ Xanh
  • Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)
  • Tiết kiệm: 12,028 tỷ VNĐ/25 năm
  • Thời gian thi công: 28/11/2018
  • Diện tích mái lắp đặt (m2): 3000