De Heus Đồng Nai

  • Công suất (kWp):963,37
  • Sản lượng (kWh/năm)::1.354.979
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm)::896
  • Thời gian thi công (Năm):06/03/2019

Giới Thiệu Dự án Điện Năng Lượng Mặt Trời De Heus Đồng Nai

  • Chủ đầu tư: De Heus Đồng Nai
  • Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)
  • Tiết kiệm: 58 tỷ VNĐ /25 năm
  • Thời gian thi công: 06/03/2019
  • Diện tích mái lắp đặt (m2): 13540