06 02-2020

Sài Gòn Co.op


Theo đại diện TTC, đây là một trong những chiến lược mục tiêu thực hiện tốt những chỉ thị, quyết định do Chính phủ đề ra và hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN TP.HCM (HBA) trên các mặt dự báo thị trường, kinh nghiệm trong quản lý, khai thác, kinh doanh, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, cơ sở pháp lý và các lĩnh vực khác, góp phần thúc đẩy hoạt động của Khu Công nghiệp - Khu chế xuất (KCN - KCX) và Khu công nghệ cao phát triển bền vững, hiệu quả và ổn định.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Sở Công Thương, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC), các Hiệp hội; KCN - KCX, các Doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và Ngân hàng trên cả nước…