06 02-2020

TTC Land


Đây là sự kiện thường niên tổ chức lần thứ 3 và được xem là sự kiện tập trung về năng lượng mặt trời lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á, thu hút hơn 1.000 khách hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đến tham dự.

ASESCE 2018 quy tụ các diễn giả từ khắp nơi trên thế giới cùng thảo luận, đề ra các ý kiến nhằm giúp phát triển ngành kinh tế "xanh" của thị trường Đông Nam Á trong tương lai. Nhờ đó, sự kiện sẽ định vị tình trạng hiện tại của ngành năng lượng mặt trời trong khu vực: Những thách thức – cơ hội trong kỉ nguyên phát triển thần tốc của công nghệ, đồng thời cung cấp những tin tức về thị trường năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ ở các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Malaysia.