Co.opmart - Buôn Ma Thuột

  • Công suất (kWp)::369.93
  • Sản lượng (kWh/năm)::506,142
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm)::334.66
  • Thời gian thi công (Năm)::26/02/2018

Giới Thiệu Dự án Điện Năng Lượng Mặt Trời Co.opmart - Buôn Ma Thuột

  • Công ty thuê hệ thống: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - BUÔN MA THUỘT
  • Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)
  • Tiết kiệm: 15,095 tỷ VNĐ /25 năm
  • Thời gian thi công: 26/02/2018
  • Diện tích mái lắp đặt (m2): 6890