Co.opmart - Đồng Xoài

  • Công suất (kWp)::282.15
  • Sản lượng (kWh/năm)::401,224
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm)::265.29
  • Thời gian thi công (Năm):25/02/2019

Giới Thiệu Dự án Điện Năng Lượng Mặt Trời Co.opmart - Đồng Xoài

  • Công ty thuê hệ thống: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN – BÌNH PHƯỚC
  • Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)
  • Tiết kiệm: 10,38 tỷ VNĐ /25 năm
  • Thời gian thi công: 25/02/2019
  • Diện tích mái lắp đặt (m2): 2800