Co.opmart - Huỳnh Tấn Phát

  • Công suất (kWp):: 257.07
  • Sản lượng (kWh/năm)::348,339
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm)::230.32 
  • Thời gian thi công (Năm)::05/01/2019

Giới Thiệu Dự án Điện Năng Lượng Mặt Trời Co.opmart - Huỳnh Tấn Phát

  • Công ty thuê hệ thống: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN CO.OP NAM SÀI GÒN
  • Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)
  • Tiết kiệm: 9,5 tỷ VNĐ /25 năm
  • Thời gian thi công: 05/01/2019
  • Diện tích mái lắp đặt (m2): 2700

Đăng ký nhận báo giá