Nhà máy Giấy Linh Xuân

  • Công suất (kWp)::590,64
  • Sản lượng (kWh/năm)::774.519
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm)::528

GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI NHÀ MÁY GIẤY LINH XUÂN

  • Công ty thuê hệ thống: CÔNG TY CP GIẤY LINH XUÂN
  • Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)
  • Tiết kiệm: 14,2 tỷ VNĐ /25 năm

Đăng ký nhận báo giá