Nhà máy Kymdan - Củ Chi

  • Công suất (kWp)::214.935
  • Sản lượng (kWh/năm)::~ 259.000
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm)::192

Giới Thiệu Dự án Điện Năng Lượng Mặt Trời tại nhà máy kymdan (củ chi)

  • Công ty thuê hệ thống: CÔNG TY CP CAO SU SÀI GÒN KYMDAN
  • Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)
  • Tiết kiệm: 11,033 tỷ VNĐ /25 năm

Đăng ký nhận báo giá