TTTM Sense City (Bến Tre)

  • Công suất (kWp)::588
  • Sản lượng (kWh/năm)::825,828
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm)::578,1
  • Thời gian thi công (Năm)::

Giới Thiệu Dự án Điện Năng Lượng Mặt Trời TTTM SENSE CITY BẾN TRE

  • Công ty thuê hệ thống: TTTM SENSE CITY BẾN TRE
  • Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)
  • Tiết kiệm: 24,8 tỷ VNĐ /25 năm
  • Diện tích mái lắp đặt (m2): 7500

Đăng ký nhận báo giá