Dự án

TTC World Tà Cú

Công trình Hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời tại TTC World Tà Cú

- Công suất: 173 kWp

- Thiết bị nhập khẩu từ .

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)

- Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)

Mọi nhu cầu tư vấn và lắp đặt:

+ Hotline: 0908.51.55.11

+ Phone: 0283.999.8833

+ Email: info@ttcenergy.vn

TTC World Tà Cú
TTC World Tà Cú
TTC World Tà Cú

Dự án khác