Dự án

Văn phòng Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

Công trình Hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

- Công suất: 23,4 kWp

- Thiết bị nhập khẩu từ Đức

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

- Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy)

Mọi nhu cầu tư vấn và lắp đặt:

+ Hotline: 0908.51.55.11

+ Phone: 0283.999.8833

+ Email: info@ttcenergy.vn

Văn phòng Công ty CP Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
Văn phòng Công ty CP Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
Văn phòng Công ty CP Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

Dự án khác